Menu
Betekenen en bevel

Betekenen en bevel

Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan, houdt dat nog niet in dat het vonnis ook wordt nagekomen. Het vonnis kan dan worden betekend. In die betekening wordt bevel gedaan om de vordering te voldoen en een opgave gedaan van de verschuldigde bedragen. Een vonnis of beschikking geeft een zogenoemde executoriale titel, wat inhoudt dat deze ten uitvoer gelegd kan worden. Dat is het geval wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard (wat meestal het geval is), of waar geen beroep meer tegen mogelijk is.


Welke stukken moet in aanleveren?
Als er een vonnis is gewezen, kan dat per post, via email of persoonlijk worden afgeleverd.

Voordat wij een vonnis, beschikking of akte gaan betekenen, kijken wij:

- In het digitaal beslagregister of er al beslagen zijn gelegd
- Of iemand onder bewind staat
- Of er niet al een faillissement of WSNP is uitgesproken