Menu

Kosten van een procedure

Dagvaarding
Wij kunnen zorg dragen voor het opstellen van de dagvaarding en de betekening hiervan aan de tegenpartij. Wij hanteren een tarief van € 125,- per uur voor het opstellen van de dagvaarding. De omvang van de zaak bepaalt de duur voor het opstellen van de dagvaarding. Naast het opstellen betekenen wij de dagvaarding bij de tegenpartij, dit doen wij tegen de wettelijk bepaalde tarieven. De kosten voor het betekenen van een dagvaarding bedragen € 106,73 (ex. BTW). Zie hiervoor artikel 2a vande BTAG-lijst.

Griffierechten
Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent. Omdat wij als gerechtsdeurwaarderskantoor voornamelijk kantonzaken behandelen, treft u hieronder een overzicht van de griffierechten van kantonzaken. Voor een compleet overzicht van de griffierechten klik hier.

GRIFFIERECHT SECTOR KANTON
Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden BTW 21%
Onbepaalde waarde € 128 € 86 € 86 vrijgesteld
van € 0,00 t/m € 500,00 € 128 € 86 € 86 vrijgesteld
van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 322 € 214 € 86 vrijgesteld
van € 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 365 € 244 € 86 vrijgesteld
van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 487 € 244 € 86 vrijgesteld
van € 5.000,01 t/m € 12.500,00 € 514 € 244 € 86 vrijgesteld
vanaf € 12.500,01 € 1.384 € 693 € 86 vrijgesteld


Gemachtigdensalaris
De rechter zal een salaris toekennen aan de procederende partij / de gemachtigde van de procederende partij, dit wordt het liquidatietarief genoemd. Voor een overzicht van het liquidatietarief voor kantonzaken vindt u hier.

Deze kosten worden proceskosten genoemd. De rechter kan de meest in het ongelijk gestelde partij veroordelen (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij te betalen. Alle bovenstaande kosten, behalve de kosten voor het opstellen van de dagvaarding, worden gezien als proceskosten.