Menu

U heeft een aanmaning ontvangen

Met een aanmaningsommeren wij u namensde schuldeiser het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Dat moet gebeuren voor een bepaalde datum. U voorkomt verdere kosten als u het bedrag meteen betaalt.Bent u het niet eens met de sommatie dan kunt bij ons uw bezwaar indienen. Kunt u het bedrag niet betalen?
Neem dan direct contact met ons op zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken.

De deurwaarder is bij u langs geweest: (doorlinken naar bijsluiters)

Er is beslag gelegd op uw loon of uitkering
Er is aan u een vonnis uitgereikt
Er is beslag gelegd op uw inboedel of auto
Er is beslag gelegd op uw bankrekening
Er is u aangezegd dat uw woning zal worden ontruimd