Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
 

Diensten

Onze dienstverlening is gericht op het verzorgen van uw gehele incassotraject, vanaf de eerste aanmaningsbrief.
Wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Juridisch advies geven over de haalbaarheid van dossiers of de juiste aanpak in een bepaalde kwestie;
 • Gedegen analyseren van uw debiteurenportefeuille;
 • Algemene Voorwaarden beoordelen of opstellen;
 • Adviseren over debiteurenbeleid en credit management;
 • Ambtelijke en gerechtelijke maatregelen uitvoeren, zoals alleen een deurwaarder die mag uitvoeren;
 • Sommatiebrieven, dagvaardingen, aanzeggingen en vonnissen betekenen;
 • Besloten registers raadplegen bijvoorbeeld voor het inkomen of vermogen van debiteuren;
 • Beslag leggen (op roerende of onroerende zaken, op salaris of uitkering, onder derden);
 • Veilingen aankondigen en begeleiden;
 • Woningen en bedrijfspanden ontruimen;
 • Akte van constatering opstellen (als bewijsmateriaal in gerechtelijke procedures);
 • Bemiddelen bij geschillen met leveranciers of afnemers;
 • In-company trainingen verzorgen op het gebied van debiteurenbeheer;
 • Maatwerk-diensten ontwikkelen, bijvoorbeeld bij volume-opdrachten